Нов Завет

Марко 4:1-11 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

1. Покрај брегот на Галилејското Езеро, Исус уште еднаш почна да го поучува народот. Се беше собрал толку многу народ, што Тој мораше да се качи на едно рибарско бротче и оттаму да му зборува на народот кој стоеше на брегот.

2. За многу работи ги учеше, користејќи се со споредби. Во една од нив им упати ваква порака:

3. „Слушајте го ова: Еден сејач излезе да сее на својата нива.

4. Сеејќи така, дел од семето падна на тврда почва, покрај патот; долетаа птици и го исколваа.

5. Друг дел од семето падна на каменеста почва, каде што имаше малку земја и тоа брзо никна, бидејќи земјата беше плитка.

6. Но штом опече сонцето, стебленцата свенаа и се исушија, бидејќи немаа доволно длабоки корени за да ги одржат во живот.

7. Трет дел од семето падна меѓу трње. Кога пораснаа трњето - ги задушија стебленцата и тие не донесоа никаков род.

8. Конечно, дел од семето падна на плодна почва каде што изникна, порасна и донесе род: едно стебло роди триесет, друго шеесет, а трето - сто зрна.“

9. Потоа Исус заклучи: „Ако имате уши - слушајте внимателно!“

10. Кога Исус беше насамо со Своите дванаесет апостоли и со уште некои следбеници, тие Го прашаа за причината поради која Тој се служи со споредби.

11. Тој им одговори: „Вам ви е објавена тајната за Божјото царство, но на другите луѓе им зборувам преку споредби,

Прочитајте целосна глава Марко 4