Нов Завет

Марко 3:32 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Токму тогаш околу Него се беше насобрал многу народ и некои меѓу нив Му рекоа: „Ене ги надвор мајка ти, браќата и сестрите Твои и Те викаат!“

Прочитајте целосна глава Марко 3

Преглед Марко 3:32 во контекст