Нов Завет

Марко 1:13 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Таму Тој остана четириесет дена и Сатаната Го искушуваше. Исус живееше сред диви животни, но ангелите се грижеа за Него.

Прочитајте целосна глава Марко 1

Преглед Марко 1:13 во контекст