Нов Завет

Лука 1:32 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Тој ќе биде велик и ќе биде наречен Син на Севишниот. Господ Бог ќе Му го даде Нему престолот од Неговиот предок, царот Давид.

Прочитајте целосна глава Лука 1

Преглед Лука 1:32 во контекст