Нов Завет

Колосјаните 4:2 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Посветете се на молитва, будно и со благодарност.

Прочитајте целосна глава Колосјаните 4

Преглед Колосјаните 4:2 во контекст