Нов Завет

Колосјаните 4:16 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Кога ќе го прочитате ова писмо кај вас, погрижете се да стигне и во Лаодикејската црква, за да го прочитаат и тие, а и вие треба да го прочитате писмото што им го упатив ним.

Прочитајте целосна глава Колосјаните 4

Преглед Колосјаните 4:16 во контекст