Нов Завет

Колосјаните 2:20 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Вие умревте со Христос и ослободени сте од начинот на кој живеат световните луѓе. Зошто тогаш дозволувате да ви наметнуваат вакви догми:

Прочитајте целосна глава Колосјаните 2

Преглед Колосјаните 2:20 во контекст