Нов Завет

Колосјаните 1:7 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Радосната вест ја слушнавте од Епафрас, нашиот драг соработник, човек што верно Му служи на Христос и работи за вас.

Прочитајте целосна глава Колосјаните 1

Преглед Колосјаните 1:7 во контекст