Нов Завет

Колосјаните 1:28 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Ние токму за Христос проповедаме и ја употребуваме сета наша мудрост, за да ги предупредиме и поучиме сите луѓе, па сите да станат зрели Христови следбеници.

Прочитајте целосна глава Колосјаните 1

Преглед Колосјаните 1:28 во контекст