Нов Завет

Колосјаните 1:21 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Тоа ве вклучува и вас што порано бевте отуѓени од Бог и Му бевте непријатели, и во мислите и на дело.

Прочитајте целосна глава Колосјаните 1

Преглед Колосјаните 1:21 во контекст