Нов Завет

Колосјаните 1:1 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Од Павле, избран од Бог да Му биде апостол на Исус Христос, и од нашиот брат по вера Тимотеј,

Прочитајте целосна глава Колосјаните 1

Преглед Колосјаните 1:1 во контекст