Нов Завет

Јуда 1:8 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

На сличен начин и овие луѓе, вообразени мечтатели, од една страна си ги поганат сопствените тела, а од друга ја презираат врховната власт на Бог и ги навредуваат славните суштества.

Прочитајте целосна глава Јуда 1

Преглед Јуда 1:8 во контекст