Нов Завет

Филипјаните 4:3 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Те молам и тебе, мој верен соработнику, помогни им. Тие многу работеа со мене на ширењето на Радосната вест, заедно со Климент и со многу други мои соработници чии имиња се запишани во Божјата книга на живите.

Прочитајте целосна глава Филипјаните 4

Преглед Филипјаните 4:3 во контекст