Нов Завет

Филимон 1:9-16 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

9. но јас, попрво би те замолил да го сториш тоа од љубов. Затоа јас, старецот Павле, затвореник затоа што проповедам за Исус Христос,

10. те молам да му помогнеш на Онисим. Тој ми е како син, бидејќи тука во затворот го доведов кај Христос.

11. Порано тој беше бескорисен за тебе, но сега е многу корисен и за тебе и за мене.

12. Сега го испраќам кај тебе. За срце ми прирасна

13. и би сакал да го задржам кај себе, та во твое име да ми помага сега, кога сум во окови, затоа што ја проповедам Радосната вест,

14. но не сакав ништо да сторам без твоја согласност. Сакав да го сториш тоа од љубов, а не затоа што јас сум те принудил.

15. Можеби токму заради тоа тој за кратко беше одвоен од тебе, за потоа засекогаш да ти се врати,

16. но не веќе како роб, туку како нешто многу повеќе, како драг брат. Мене ми е драг пријател, а тебе сигурно ќе ти биде уште подраг и како личност и како човек што верува во Господ.

Прочитајте целосна глава Филимон 1