Нов Завет

Филимон 1:6 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Се молам да имаш успех во споделувањето на верата со другите, па и тие да сфатат какви се благослови Христос ни даде.

Прочитајте целосна глава Филимон 1

Преглед Филимон 1:6 во контекст