Нов Завет

Филимон 1:24 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Те поздравуваат моите соработници Марко, Аристарх, Димас и Лука.

Прочитајте целосна глава Филимон 1

Преглед Филимон 1:24 во контекст