Нов Завет

Филимон 1:19 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Јас, Павле, со своја рака ти пишувам: „Јас ќе ти се оддолжам.“ Нема сега да спомнувам дека и самиот ти си мој должник.

Прочитајте целосна глава Филимон 1

Преглед Филимон 1:19 во контекст