Нов Завет

Филимон 1:13-22 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

13. и би сакал да го задржам кај себе, та во твое име да ми помага сега, кога сум во окови, затоа што ја проповедам Радосната вест,

14. но не сакав ништо да сторам без твоја согласност. Сакав да го сториш тоа од љубов, а не затоа што јас сум те принудил.

15. Можеби токму заради тоа тој за кратко беше одвоен од тебе, за потоа засекогаш да ти се врати,

16. но не веќе како роб, туку како нешто многу повеќе, како драг брат. Мене ми е драг пријател, а тебе сигурно ќе ти биде уште подраг и како личност и како човек што верува во Господ.

17. Ако ме сметаш за пријател, прифати го како што би ме прифатил мене.

18. Ако ти направил некаква штета, или ако нешто ти должи, стави го тоа на моја сметка.

19. Јас, Павле, со своја рака ти пишувам: „Јас ќе ти се оддолжам.“ Нема сега да спомнувам дека и самиот ти си мој должник.

20. Брате мој, направи ми ја таа услуга заради Господ, зарадувај ме заради Христос.

21. Сигурен сум дека ќе сториш се што побарав од тебе, дури и повеќе.

22. Приготви за мене соба, зашто се надевам дека твоите молитви ќе бидат услишани и набргу ќе можам повторно да те посетам.

Прочитајте целосна глава Филимон 1