Нов Завет

Евреите 8:11 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Никој од нив повеќе не ќе треба да го учи соседот свој или братот свој, велејќи му: ,Треба да Го запознаеш Господ‘, зашто сите ќе Ме познаваат, од мало до големо.

Прочитајте целосна глава Евреите 8

Преглед Евреите 8:11 во контекст