Нов Завет

Евреите 8:10 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Ова е новиот завет што јас ќе го склучам со израелскиот народ во тој ден: Јас, Господ, ќе ги ставам Моите закони во нивните умови и ќе ги запишам во нивните срца. Јас ќе бидам нивни Бог, а тие ќе бидат Мој народ.

Прочитајте целосна глава Евреите 8

Преглед Евреите 8:10 во контекст