Нов Завет

Евреите 6:8 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Но ако раѓа само трње и боцки, таа е бескорисна и Бог наскоро ќе ја проколне и ќе ја запали!

Прочитајте целосна глава Евреите 6

Преглед Евреите 6:8 во контекст