Нов Завет

Ефесјаните 6:8 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

зашто знаете дека секој што прави добро, било да е роб или слободен, ќе биде награден од Господ.

Прочитајте целосна глава Ефесјаните 6

Преглед Ефесјаните 6:8 во контекст