Нов Завет

Ефесјаните 4:9 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Што значи тоа „кога се вознесе“? Тоа подразбира дека Тој прво слезе до најдолните предели на Земјата.

Прочитајте целосна глава Ефесјаните 4

Преглед Ефесјаните 4:9 во контекст