Нов Завет

Ефесјаните 4:5 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Постои само еден Господ, само една вера, само едно крштавање.

Прочитајте целосна глава Ефесјаните 4

Преглед Ефесјаните 4:5 во контекст