Нов Завет

Ефесјаните 4:3 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Трудете се да ги зачувате единството, меѓусебната поврзаност и мирот што ви ги дава Светиот Дух.

Прочитајте целосна глава Ефесјаните 4

Преглед Ефесјаните 4:3 во контекст