Нов Завет

Ефесјаните 4:28 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Кој крадел, да не краде веќе; нека работи нешто чесно, нека заработува со своите раце, па да може да им дава и на оние што имаат потреба од помош.

Прочитајте целосна глава Ефесјаните 4

Преглед Ефесјаните 4:28 во контекст