Нов Завет

Ефесјаните 4:24 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Однесувајте се како нови луѓе, создадени да бидете слични на Бог: праведни, свети и искрени.

Прочитајте целосна глава Ефесјаните 4

Преглед Ефесјаните 4:24 во контекст