Нов Завет

Ефесјаните 3:21 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

нека Му биде оддавана слава преку Црквата и преку Христос Исус, во сите поколенија и за вечни времиња! Амин!

Прочитајте целосна глава Ефесјаните 3

Преглед Ефесјаните 3:21 во контекст