Нов Завет

Дела Ап. 14:26 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

од каде со брод се вратија во сириска Антиохија, град од којшто и го започнаа првото мисионерско патување, со доверба дека Божјата благонаклоност ќе ги води во извршувањето на работата. Таа задача сега беше успешно завршена.

Прочитајте целосна глава Дела Ап. 14

Преглед Дела Ап. 14:26 во контекст