Нов Завет

3 Јован 1:5 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Драги пријателе, добро правиш што се грижиш и за други христијани, особено за дојдените од други места.

Прочитајте целосна глава 3 Јован 1

Преглед 3 Јован 1:5 во контекст