Нов Завет

2 Солунјаните 3:17 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Како и во сите мои писма, ве поздравувам со своерачен потпис: Павле.

Прочитајте целосна глава 2 Солунјаните 3

Преглед 2 Солунјаните 3:17 во контекст