Нов Завет

1 Тимотеј 1:2 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

До Тимотеј, кој заради заедничката вера ми е како син. Ти посакувам Бог Таткото и нашиот Господ Исус Христос да ти бидат благонаклонети, да покажат милост спрема тебе и да ти дадат мир.

Прочитајте целосна глава 1 Тимотеј 1

Преглед 1 Тимотеј 1:2 во контекст