Нов Завет

1 Тимотеј 1:1 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Од Павле, апостол на Исус Христос, назначен по заповед на Бог, нашиот Спасител, и на Христос, нашата надеж:

Прочитајте целосна глава 1 Тимотеј 1

Преглед 1 Тимотеј 1:1 во контекст