Нов Завет

1 Солунјаните 5:2 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Вие сигурно и самите знаете дека доаѓањето на Господ ќе биде ненадејно, како кога крадец неочекувано упаѓа ноќе.

Прочитајте целосна глава 1 Солунјаните 5

Преглед 1 Солунјаните 5:2 во контекст