Нов Завет

1 Солунјаните 2:5 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Добро знаете дека ние не се обидовме да ве придобиеме со подмилкување. Бог ни е сведок дека не дојдовме кај вас со подмолна алчност за богатење.

Прочитајте целосна глава 1 Солунјаните 2

Преглед 1 Солунјаните 2:5 во контекст