Нов Завет

1 Солунјаните 2:3 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Тоа што ви го проповедавме не произлегува од заблуда, ниту пак е со нечисти мотиви, или со измами.

Прочитајте целосна глава 1 Солунјаните 2

Преглед 1 Солунјаните 2:3 во контекст