Стар Завет

Нов Завет

Неемија 4:3 БИБЛИЈА (Свето Писмо): Стариот и Новиот Завет (MKB)

Зоровавел, Исус и главатарите на израелските семејства им одговорија: „Не е за вас да Му градите со нас Дом на нашиот Бог: Ние сами ќе Му градиме на Господа, Израелевиот Бог, како што ни нареди Кир, персискиот цар.”

Прочитајте целосна глава Неемија 4

Преглед Неемија 4:3 во контекст