Стар Завет

Нов Завет

Неемија 3:8 БИБЛИЈА (Свето Писмо): Стариот и Новиот Завет (MKB)

А во втората година по нивното доаѓање при Божјиот Дом во Ерусалим, во вториот месец откако Зоровавел, синот Салатилов, и Исус, синот Јоседеков, со другите свои браќа свештеници, со левитите и со сиот народ, што се врати од ропство во Ерусалим, почнаа да градат, ги поставија левитите од дваесет години нагоре да управуваат со работите околу Господовиот Дом.

Прочитајте целосна глава Неемија 3

Преглед Неемија 3:8 во контекст