Стар Завет

Нов Завет

Малахија 4:3 БИБЛИЈА (Свето Писмо): Стариот и Новиот Завет (MKB)

И ќе ги газите беззакониците како прав под нозете во Денот што го подготвувам - говори Господ над Воинствата.

Прочитајте целосна глава Малахија 4

Преглед Малахија 4:3 во контекст