Стар Завет

Нов Завет

Малахија 4:2 БИБЛИЈА (Свето Писмо): Стариот и Новиот Завет (MKB)

А вам, кои се боите од Моето име, ќе ви изгрее сонцето на правдата со здравје во крилјата, и вие ќе излегувате потскокнувајќи како телиња на пасење.

Прочитајте целосна глава Малахија 4

Преглед Малахија 4:2 во контекст