поглавја

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31

Стар Завет

Нов Завет

Изреки 11 БИБЛИЈА (Свето Писмо): Стариот и Новиот Завет (MKB)

1. Лажната мерка гнасна е на Господа, а полната мерка му е угодна.

2. Со гордоста доаѓа срамот, а мудроста е во смирените.

3. Праведните ги води нивната невиност, а безбожниците ќе ги погуби нивното лукавство.

4. Богатството не помага во денот на Божјиот гнев, а правдата избавува од смрт.

5. На непорочниот правдата му го исправува неговиот пат, а нечесниот пропаѓа од својата нечесност.

6. Справедливите ги избавува нивната правда, а беззакониците се фаќаат во својата злоба.

7. Кога лошиот човек умре, надежта му пропаѓа, и надежта и очекувањето на грешникот се рушат.

8. Праведникот се спасува од беда, а нечесниот доаѓа на неговото место.

9. Лицемерот го убива, со устата, својот ближен, а праведниците се избавуваат со знаење.

10. Градот се радува на успехот на праведниците и воскликнува заради пропаста на нечесниот.

11. Со благословот на праведните градот се воздига, а со устата на нечесните се разурнува.

12. Неразумникот го презира својот ближен, додека умниот човек молчи.

13. Кој оди со клеветата, ја открива тајната, а човек со верен дух ја чува тајната.

14. Каде нема раководство народот пропаѓа, а при многу советници, тој се избавува.

15. Многу лошо поминува кој емчи за друг, а без страв е кој го мрази емството.

16. Благочестивата жена придобива слава, а трудољубивите мажи богатство.

17. Милостивиот човек сам си прави добро, а жестокиот го измачува сопственото тело.

18. Нечесниот човек придобива измамлива печалба, а кој сее правда, има сигурна награда.

19. Кој е цврст во справедливоста, оди во живот, а кој трчи по злото, за смрт му е.

20. Одвратни му се на Господа нечесните во срцето, а непорочните во патот му се благоугодни.

21. Навистина, зол човек не ќе помине без казна, а потомството на праведникот ќе се избави.

22. Златна обетка на носот на свињата: таква е убава жена а без разум.

23. Праведничката желба е само добро, а очекувањето на нечесните гнев.

24. Кој дели изобилно, сè повеќе има, а кој скржави сè е посиромашен.

25. Благотворната душа наоѓа поткрепа, а кој ги напојува другите, сам ќе се напои.

26. Кој не дава жито, народот го колне, а благословот е над главата на оној што го продава.

27. Кој се стреми кон добро, наоѓа милост, а кој оди по злото, тоа ќе го снајде.

28. Кој се надева на богатство, пропаѓа, а праведните ќе цветат како зелено лисје.

29. Кој ја запустува својата куќа, ќе наследи ветер, а неумниот му е слуга на умниот по срце.

30. Праведниковиот плод е дрво на животот, а мудрец е, кој придобива души.

31. Ако на праведникот му се плаќа за заслуженото на земјата колку повеќе на нечесниот и на грешниот.