Стар Завет

Нов Завет

Исус Навин 1:4 БИБЛИЈА (Свето Писмо): Стариот и Новиот Завет (MKB)

Од пустината и од Ливан па до Големата Река, реката Еуфрат, целата земја на Хетејците, и сè до Големото Море на сончевиот запад - сè тоа ќе биде ваше подрачје.

Прочитајте целосна глава Исус Навин 1

Преглед Исус Навин 1:4 во контекст