Стар Завет

Нов Завет

Ездра 9:36 БИБЛИЈА (Свето Писмо): Стариот и Новиот Завет (MKB)

Еве, ние сме денес робови и во земјата, која им ја даде на нашите татковци, за да ги уживаат нејзините плодови и нејзините добра, еве, ние робуваме во неа.

Прочитајте целосна глава Ездра 9

Преглед Ездра 9:36 во контекст