Стар Завет

Нов Завет

Естир 2:3 БИБЛИЈА (Свето Писмо): Стариот и Новиот Завет (MKB)

Царот нека одреди, во сите покраини на своето царство, повереници, за да му ги соберат сите девици со личен изглед во тврдината на градот Шуша, во женската куќа, под управа на Игај, царевиот скопеник, чувар на жените. Тој ќе се погрижи за нивната нега.

Прочитајте целосна глава Естир 2

Преглед Естир 2:3 во контекст