поглавја

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10

Стар Завет

Нов Завет

Естир 10 БИБЛИЈА (Свето Писмо): Стариот и Новиот Завет (MKB)

1. Царот Ахасвер им наложи данок на земјата и на морскитеострови.

2. Сите дела на неговата сила и храброст, а исто така и извештајот за издигањето на Мардохеја, кого царот го возвиши, запишани се во Летописите на царевите на Мидија и Персија:

3. како Евреинот Мардохеј беше прв по царот Ахасвер, голем во очите на Евреите, возљубен од мноштвото свои собраќа, за благосостојба на својот народ и гласник на мир за својот род.