Стар Завет

Нов Завет

Тит 3:1 БИБЛИЈА (Свето Писмо): Стариот и Новиот Завет (MKB)

Напомнувај им да им се покоруваат на началствата и властите, да бидат послушни, да бидат готови за секое добро дело;

Прочитајте целосна глава Тит 3

Преглед Тит 3:1 во контекст