Стар Завет

Нов Завет

Римјаните 15:27 БИБЛИЈА (Свето Писмо): Стариот и Новиот Завет (MKB)

Навистина, го одлучија тоа, а и должни им се, зашто, ако народите станаа соучесници на нивните духовни блага, должни се да им послужат во телесните потреби.

Прочитајте целосна глава Римјаните 15

Преглед Римјаните 15:27 во контекст