Стар Завет

Нов Завет

Колошаните 1:20-29 БИБЛИЈА (Свето Писмо): Стариот и Новиот Завет (MKB)

20. и преку Него да измири кон Себе сè што е на земјата или на небото, творејќи мир преку крвта на Неговиот крст.

21. И вас, кои бевте некогаш отуѓени и непријатели, во своето мислење и во лошите дела,

22. сега ве измири преку смртта на Неговото човечко тело, за да ве изведе пред Себе: свети, непорочни и без вина,

23. само ако останете во верата засновани и цврсти и непоколебливи во надежта на Евангелието, кое го чувте, кое е проповедано на целото создание под небото и на кое јас, Павле, му станав служител.

24. Сега се радувам во своите страдања за вас - и во моето тело го дополнувам тоа што им недостига на Христовите маки, за Неговото Тело, Кое е Црквата,

25. на која јас и станав служител, според Божјото управителство, што ми е дадено за вас, за да го исполнам Божјото слово:

26. тајната, која беше сокриена за векови и поколенија, а која им е откриена сега на Неговите свети,

27. на кои Бог сакаше да им јави како е богата славата на оваа тајна меѓу народите: Христос во вас, надеж на славата.

28. Ние Го проповедаме Него, опоменувајќи го секој човек и учејќи го секој човек во сета мудрост, за да го претставиме секој човек совршен во Христа Исуса.

29. Затоа се трудам и се борам сообразно на Неговата делотворна сила, која дејствува силно во мене.

Прочитајте целосна глава Колошаните 1