Стар Завет

Нов Завет

Филипќаните 4:8 БИБЛИЈА (Свето Писмо): Стариот и Новиот Завет (MKB)

Впрочем, браќа, сè што е вистинско, што е чесно, што е праведно, што е чисто, што е љубезно, што е на добар глас - ако е некаква добродетел, ако е некаква пофалба - мислете на тоа!

Прочитајте целосна глава Филипќаните 4

Преглед Филипќаните 4:8 во контекст