Стар Завет

Нов Завет

Евреите 10:29 БИБЛИЈА (Свето Писмо): Стариот и Новиот Завет (MKB)

Колку полоша казна, мислите, ќе заслужи оној, кој Го подгазил Божјиот Син и ја смета нечиста крвта на заветот, со која бил осветен, и Го навредил Духот на благодатта?

Прочитајте целосна глава Евреите 10

Преглед Евреите 10:29 во контекст